Blue Note logo

Crisiscommunicatie

Het ontwikkelen van crisismanagementplannen en crisiscommunicatieplannen. Crisissimulaties, crisismediatrainingen, het organiseren van de communicatie en adviseren over social media. Advisering en begeleiding bij dreigende of concrete crisissituaties.

Alles wat de continuïteit van uw organisatie bedreigt of wat reputatieschade kan opleveren beschouwen wij als een (potentiële) crisis. Denk aan medische incidenten, fraude, bestuurscrises, calamiteiten, fabricagefouten, conflicten, seksuele intimidatie of arbeidsconflicten.

Wij adviseren en begeleiden bij de vier fases van crisismanagement en crisiscommunicatie. In de analysefase kijken wij naar mogelijke risico’s. In de voorbereidende fase worden waar nodig preventieve maatregelen getroffen en ontwikkelen wij een crisismanagementplan en een communicatieplan. In deze fase vinden ook trainingen en simulaties plaats. In een dreigende of acute crisissituatie zijn wij beschikbaar voor advies en begeleiding. In de evaluatiefase worden resultaten beschouwd en procedures waar nodig aangepast.

Wij zijn al jarenlang betrokken bij allerlei crisissituaties in uiteenlopende branches. Dat maakt dat wij goed op de hoogte zijn van de specifieke aandachtsgebieden die gelden per branche.


crisiscommunicatie